Menu

De WCO-wetgeving (Wet Continuïteit Ondernemingen) biedt ondernemingen de kans om:

  • op korte termijn schuldeisers op afstand te houden (bescherming);
  • op langere termijn de onderneming ingrijpend te reorganiseren (reorganisatie).

Vanaf de aanvang van de procedure geniet de onderneming gedurende een bepaalde periode van de opschorting van betaling zodat de schuldeisers op afstand (moeten) blijven.

Deze periode moet de onderneming toelaten om de reorganisatie van haar activiteiten voor te bereiden. De reorganisatie kan op verschillende wijzen gebeuren, zoals:

  • het sluiten van een akkoord met schuldeisers, al dan niet met een kwijtschelding van schulden (collectief akkoord);
  • (een deel) van de onderneming over dragen (overdracht onder gerechtelijk gezag).

Deze reorganisatie is het resultaat van een samenwerking tussen de ondernemer, zijn boekhouder en de advocaat, waarbij het advocatenkantoor ‘De 3 Advocaten’ een ruime expertise heeft in deze materie en u op professionele wijze kan bijstaan.

Contacteer ons