Menu

Er zijn heel wat knipperlichten die u een gerechtelijke reorganisatieprocedure kunnen doen overwegen:

  • er is een permanent liquiditeitstekort zodat de onderneming haar leveranciers niet meer kan betalen;
  • de onderneming kan geen betalingsuitstel meer krijgen;
  • gerechtsdeurwaarders leggen uitvoerend beslag en/of er werden verkoopdagen gefixeerd;
  • de bank dreigt kredieten op te zeggen;
  • bijkomende financiering kan niet meer worden bekomen;
  • de RSZ gaat over tot dagvaarding voor de arbeidsrechtbank;
  • belastings- en andere overheidsschulden kunnen niet meer worden aangezuiverd;
  • ...

Een boekhouder en advocaat zijn uw eerste aanspreekpunt om u te adviseren omtrent de opportuniteit en mogelijkheden van een gerechtelijke reorganisatie.

Het advocatenkantoor ‘De 3 Advocaten’ beschikt hiertoe over heel wat expertise én contacten met accountants om dit in goede banen te leiden.

Contacteer ons