Menu

Het recht voorziet in een aantal hulpmiddelen om de financiële moeilijkheden – waarmee een ondernemer geconfronteerd wordt – van antwoord te dienen.

Zo kan u ervoor opteren om de onderneming stop zetten door vrijwillige vereffening.

U kan ook kiezen voor het neerleggen van de boeken (faillissement op bekentenis) en de schuldeisers (en zelfs de Procureur des Konings) kunnen aansturen op een faillissement (faillissement op dagvaarding).

In veel gevallen is een stopzetting of faillissement echter geen oplossing:

  • schuldeisers vragen vaak een persoonlijke borgstellingen van de zaakvoerders, zodat deze met zijn persoonlijk vermogen blijft instaan voor de schulden na het faillissement;
  • er werden aanzienlijke investeringen gedaan met privékapitaal van de bedrijfsleider en/of derden zodat deze definitief verdwijnen bij faillissement;
  • in het patrimonium van de vennootschap is een belangrijk investeringsgoed aanwezig, dat bij een faillissement zal worden verkocht;
  • schuldeisers doen regelmatig een beroep op de bestuurdersaansprakelijkheid en/of oprichtersaansprakelijkheid om de beperkte aansprakelijkheid te doorbreken.

In deze gevallen moeten structurele maatregelen worden genomen om te reorganiseren.

Dit kan binnen het kader van de procedures van gerechtelijke reorganisatie, zoals voorzien binnen het kader van de wet continuïteit ondernemingen.

Contacteer ons