Menu

Financiële moeilijkheden

Financiële moeilijkheden kunnen door tal van interne en externe factoren ontstaan: een faillissement van een grote klant, een claim n.a.v. een aansprakelijkheidsdiscussie, aanslepende discussies tussen diverse stakeholders, persoonlijke of interne problemen…

Het gevolg hiervan is dat:

  • de omzet daalt en de (structurele) kosten stijgen;
  • de onderneming haar schulden niet meer kan terugbetalen
  • gerechtsdeurwaarders aankloppen voor het leggen van bewarend en uitvoerend beslag
  • verkoopdagen worden gefixeerd naar aanleiding van deze beslagen;
  • banken geen krediet meer willen geven en de lopende kredieten opzeggen;
  • de belastings- en andere overheidsschulden (bv. RSZ) niet meer kunnen worden aangezuiverd.

Wanneer u het bovenstaande herkent, dan is het aangewezen om onmiddellijk in te grijpen.

Contacteer ons